בחור צעיר שנפגע בתאונת דרכים יזכה לפיצוי כולל בסך של למעלה מ- 226,000 ש"ח מחברת הביטוח.
הפיצוי הושג לתובע בהסדר פשרה עם חברת הביטוח וללא דיון בבית המשפט.
תלמיד ישיבה שנפל במדרגות יפוצה בסך של 440 אלף ש"ח בהסדר פשרה שהושג בבית המשפט.
בנוסף לכך יזכה תלמיד הישיבה לפיצוי של יותר מ- 80  אלף ש"ח מביטוח תאונות התלמידים.
א. נפגע בתאונת דרכים במסגרת עבודתו כשליח. בשל שבר בקרסול ונכות בשיעור 10% לצמיתות זכה לפיצוי כולל של 135,000 ש"ח ללא דיונים בבית המשפט ומעבר לתשלומי הביטוח הלאומי.

רוכב אופנוע שנפגע בתאונת דרכים יפוצה בסך של 750 אלף ש"ח בהסדר פשרה שהושג עם קרנית. בנוסף שולם לתובע פיצוי בסך של כ- 50 אלף ש"ח בגין התאונה מביטוח לאומי.

לצעירה שנפגעה בשריר הלעיסה בעת התהפכות טרקטורון
נפסק על ידי בתי המשפט פיצוי בסך של 165,000 ש"ח. 
גבר בגיל 57 יפוצה בסך של כ- 250,000 ש"ח בגין בלטי דיסק שאובחנו לאחר תאונת דרכים

עובד תחזוקה שאיבד 8 מילימטר מאגודל ידו השמאלית יפוצה בסך של 311,000 ש"ח בהתאם להסדר פשרה שהושג עם חברת הביטוח המבטחת את המעסיק. 
פיצוי זה יתווסף לפיצוי שקיבל מהביטוח הלאומי בעקבות ההכרה בתאונה כתאונת עבודה.

א. נהג משאית תבע את החברה בה עבד לאחר שהנחיות לפריקת סחורה שניתנו לו ע"י הממונים עליו גרמו לפציעתו בכף ידו השמאלית. 
לפני מועד שמיעת הראיות בתיק חברת הביטוח שביטחה את המעסיק חזרה בה מעמדתה המוקדמת והסכימה לפצות את התובע בסך של כ- 206,000 ש"ח.

א, ששימש כטבח נפגע בתאונת דרכים במסגרת עבודתו. 
בשל פגיעתו בגב התחתון נקבעה לו נכות רפואית בשיעור 10% לצמיתות בועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי. 
בעקבות זאת הוא זכה לקבלת פיצוי בסך כולל של 205 אלףש"ח מחברת הביטוח ומביטוח לאומי. 

ק. נפגע במסגרת עבודתו כאיש תחוזקה בחלק העליון של האגודל.  למרות ערר שהגיש הביטוח הלאומי על החלטת הועדה הרפואית , ועדה רפואית לעררים קבעה את נכותו בשיעור 19% לצמיתות וזיכתה אותו במענק בסך של 107 אלף ש"ח.

למרות עבר רפואי של 4 תאונות קודמות ותלונות רבות על גב תחתון לפני התאונות בגינן תבע, צעיר יפוצה בסך של 370,000 ש"ח לאחר שטענות חברת הביטוח נדחו.

למרות עבר רפואי של 4 תאונות קודמות ותלונות רבות על גב תחתון לפני התאונות בגינן תבע, צעיר יפוצה בסך של 370,000 ש"ח לאחר שטענות חברת הביטוח נדחו.