מאת עו"ד אורן אמסלם

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה משמעותית במספר הרוכבים על אופניים חשמליים, בין בדרכים עירוניות ובין בדרכים בינעירוניות. נוכח הקביעה לפיה מקומם של אופניים חשמליים הוא על הכביש, גדל באופן משמעותי הסיכון ל"מפגש" בין רוכבי אופניים לכלי הרכב בכבישי הארץ, ולפיכך המציאות החדשה הביאה עימה סיכונים רבים, במיוחד בכל הקשור לפגיעות גוף של הרוכבים, בהתנגשות עם כלי הרכב האחרים הנעים בכבישים.

על רקע העובדה, כי האופניים אינם מבוטחים בביטוח חובה, שבה ועלתה השאלה מי האחראי לפיצוי רוכב אופניים חשמליים במקרה של תאונה עם כלי רכב אחר בכביש, ומנגד מי אחראי לפיצוי הולך רגל שנפגע מרוכב אופניים חשמליים.

בשנים האחרונות נחלקה דעת השופטים בבתי המשפט השונים; מחד, היו שסברו כי מוטלת החובה על כלי הרכב האחרים לפצות את רוכבי האופניים החשמליים והיו שסברו, כי אופניים חשמליים מהווים רכב מנועי ולפיכך אינם זכאים לפיצוי ממבטחת הרכב האחר.

לאחרונה, סוגייה זו הגיעה לפתחו של בית המשפט העליון שנדרש להכריע בהרכב של 3 שופטים בשני מקרים האם יש לראות באופניים חשמליים "רכב מנועי" לכל דבר ועניין ? ומהי המשמעות של קביעה זו ?

קביעה, כי אופניים חשמליים אינם נחשבים לרכב מנועי כהגדרתו בחוק, תביא לתוצאה לפיה בתאונת דרכים בין רכב מנועי לאופניים חשמליים, דינו של רוכב אופניים חשמליים יהא כדין הולך רגל, והוא יהיה זכאי לפיצויים לפי החוק ממבטח הרכב. מן העבר השני, הולך רגל שייפגע מאופניים חשמליים לא יזכה לפיצוי מכוח החוק, ועלול למצוא עצמו מפוצה באופן חלקי על נזקיו או להיוותר ללא פיצוי אם לא יימצא מזיק ממנו יוכל להיפרע. לעומת זאת, הקביעה כי אופניים חשמליים הם בגדר "רכב מנועי", תביא לתוצאה לפיה בתאונת דרכים בין רכב מנועי לאופניים חשמליים, דינו של רוכב אופניים חשמליים כדין מי שנהג ללא ביטוח, והוא לא יהיה זכאי לפיצויים לפי החוק ממבטח הרכב. אולם, הולך רגל שייפגע מאופניים חשמליים יפוצה בהעדר ביטוח על ידי קרנית, וזו תוכל לחזור על נהג האופניים החשמליים בהתאם לסעיף 9 לחוק. כל אחד מהתרחישים גוזר את זכויותיהם של נוסעים הנלווים לנוהג על האופניים החשמליים, התלויים והיורשים של הנפגעים נהגי האופניים החשמליים, הכל בהתאם להוראות חוק הפיצויים. 

ברע"א 7023/19 עזבון המנוח אסולין נ' הכשרת היישוב ואח', הוכרעה השאלה בדעת רוב על ידי השופטים עמית ומינץ (כנגד הדעה החולקת של השופטת פרופ' ברק – ארז) לפיה אופניים חשמליים אינם רכב מנועי, ויש לקבוע, כי התאונה בעניין אסולין היא "תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק. המנוח רכב על אופניים חשמליים שאינם רכב מנועי, ומשנפגע על ידי רכב מנועי, זכאי  לפיצוי לפי חוק הפיצויים כהולך רגל.

יצויין, כי באותה עת נדון ברע"א 8051/19 פלונית נ' פלוני, קרנית והיועץ המשפטי לממשלה, מקרה בו מערערת חצתה כביש כהולכת רגל באור ירוק, ורוכב אופניים חשמליים שחצה את הצומת באור אדום, פגע בה.

נוכח הכרעת השופטים בדעת רוב לפיה אופניים חשמליים אינם רכב מנועי כלומר יש להתייחס לכל רוכב כהולך רגל לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ערעורה של הגברת שנפגעה כהולכת רגל נדחה והיא נותרה רק עם האפשרות לתבוע את רוכב האופניים במישור האישי על רקע חצייתו את הצומת באור אדום.

על כך, ציינה בדעת המיעוט השופטת פרופ' ברק – ארז, כי הפתרון הפרקטי שנקבע בפסק הדין, מגיע כולו על חשבונם של הולכי הרגל. "מחויבותנו כלפיהם אינה פחותה מזו שבה אנו נושאים כלפי משתמשי הדרך האחרים. גם אם נזקיהם של אלה נופלים בממוצע מאלה של רוכבי האופניים החשמליים. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו", כהגדרתה

לסיכום, בתאונת דרכים בין רכב מנועי לאופניים חשמליים, דינו של רוכב אופניים חשמליים יהא כדין הולך רגל, והוא יהיה זכאי לפיצויים לפי החוק ממבטח כלי הרכב. מן העבר השני, הולך רגל שייפגע מאופניים חשמליים לא יזכה לפיצוי מכוח החוק, ועלול למצוא עצמו מפוצה באופן חלקי על נזקיו או להיוותר ללא פיצוי אם לא יימצא מזיק ממנו יוכל להיפרע.

נפגעת בתאונת דרכים עם אופניים חשמליים ? נחבלת כרוכב מכלי רכב אחר ? 

לצורך הערכת סיכויי התביעה מול חברת הביטוח, צור קשר עוד היום עם משרדנו .

ניתן לתאם פגישת ייעוץ ראשונה עם עורך דין אורן אמסלם באשדוד או באזור המרכז.